viladrau educació


Estiu

de font en font

Programa Sàtiva

Programa Sàtiva


Erola

Facilitar processos dinàmics d’interacció social que permeten entendre i participar, individualment i col·lectivament, de manera constructiva en les qüestions ambientals clan.

Processos de participació per a l’apoderament, custòdia i            gestió del territori. Recerca i innovació d’estratègies i            metodologies de treball que fomenten la participació i la            resolució de problemes.

Participació en el desenvolupament d’agendes 21 locals i            escolars. Processos de participació.

Projectes:

  • Elaboració de la guia: La participació i l’educació Ambiental als Espais Naturals Protegits. Obra social Caixa Catalunya/SCEA.
  • Les Nostres Fonts. Seguiment de fonts d’Osona. GDT Grup de Defensa del Ter.
  • Seguiment de quiròpters aquàtics. Quirorius. Museu de ciències naturals La Tela.
  • Pla Estratègic d’educació ambiental al Parc Natural del Montseny. Diputació de Barcelona i de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona i SCEA.
  • Participació en el grup de treball de la SCEA per a la creació de les guies de criteris de qualitat en activitats d’educació ambiental (Fora de Classe) i en programes i campanyes d’educacó ambiental (3, 2, 1…acció!)


EROLA

CIEP Santa Marta

El Montseny, Recurs Educatiu

Europarc

Recursos didàctics

viladraueducació.com
Dades identificatives