viladrau educació


Estiu

de font en font

Programa Sàtiva

Programa Sàtiva

Disseny, realització i avaluació de propostes i projectes ambientals. Recursos, estratègies, estudis i dictàmens.

Assessorament tècnic a professionals, administracions i           associacions que requereixen processos de gestió i educació en           qüestions ambientals.

Optimització dels recursos del territori, com a valor afegit, en            activitats de lleure (consorcis de turisme, associacions de turisme            rural...)

Projectes:

  • Estudi/inventari dels castanyers centenaris del vessant nord del Matagalls, al massís del Montseny (Viladrau). Fundació Abertis.
  • Comissariat amb la SCEA, de la exposició itinerant “Montseny 40 anys d’educació i conservació”

 


EROLA

CIEP Santa Marta

El Montseny, Recurs Educatiu

Europarc

Recursos didàctics

viladraueducació.com
Dades identificatives