viladrau educació


Estiu

de font en font

Programa Sàtiva

Programa Sàtiva

L’educació entesa com l’art que afavoreix la interpretació i el diàleg cultural, per a millorar les relacions de l’home i el medi i dels homes entre si.

Estades educatives al centre de Viladrau.

Assessorament en la relació de diagnosis i programes d'acció            ambientalitzadors de centres educatius.

Projectes:

Educació per a la participació

 


EROLA

CIEP Santa Marta

El Montseny, Recurs Educatiu

Europarc

Recursos didàctics

viladraueducació.com
Dades identificatives